Tujuan :

Melaksanakan penelitian ferosemen dan sementitius untuk menghasilkan teknologi baru.

Menyelenggarakan pelatihan, workshop dan seminar untuk memasyarakatkan pemanfaatan teknologi ferosemen dan sementitius dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menyebarluaskan informasi tentang ferosemen dan sementitius kepada kalangan akademis, profesional, peneliti, masyarakat dan industry.